BallSchool

BallSchool to projekt treningów  dla dzieci od 6 roku życia skierowanych głównie w stronę rozwoju koordynacji ruchowej, gier i zabaw związanych ze sportami, których atrybutem jest piłka. Zajęcia są prowadzone zgodnie z wytycznymi Heidelberger Ballschule wiodącej prym w tej ścisłej dziedzinie.

Treningi umożliwiają budowanie ducha sportowego, korzystnie wpływają na rozwój umysłowy dziecka  i fizyczny oraz zapewniają pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego i odnalezienie swego życiowego hobby.