TalentinoTennis

TalentinoTennis to koncept mający na celu regularne sprawdzanie postępów dziecka na korcie. Każdy uczestnik projektu otrzymuje osobisty ,, Zeszyt Aktywnego Tenisisty´´ , gdzie podczas zajęć na korcie musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas treningów , aby zaliczyć test wyznaczony przez trenera prowadzącego podczas zajęć na korcie.

Wyniki testów podlegają ocenie i są dokumentowane przez trenera w osobistym zeszycie uczestnika.

Jest to doskonała motywacja dla dzieci aby regularnie uczestniczyć w zajęciach oraz koncentrować się na zbieraniu wiedzy od trenera , która będzie sprawdzona poprzez test i jego wynik.

Po zaliczeniu wszystkich poziomów zeszytu pozytywnymi ocenami podczas sezonu  zawodnik otrzymuje nagrodę za pomyślne zakończenie sezonu treningowego.